שלטון

 

שלטון

מעובד מתוך פרק 5 של הספר מהפכת הנחושת - הנפחים מכנען וראשית התרבות ד"ר נסים אמזלג

 

ארץ קֶדֶם אינה מוכרת היום כערש התרבות האנושית. הסיבה העיקרית לכך היא שלאורך כל תולדותיה לא היתה בה ממלכה חזקה ולא נוצרה בה חברה מתוקנת ומסודרת בעלת שלטון מרכזי הממוקם בעיר-בירה מפוארת. לעיתים קרובות מסבירים את החוסר הזה בכך שכנען היא ארץ הררית בצפונה וצחיחה בדרומה, והרבה פחות פוריה מגדות הנהרות הגדולים שבמצרים ובמסופוטמיה. עוד מוסיפים כי מיקומה, הדחוק בין שתי מעצמות, מצרים ומסופוטמיה, מנע מן החברה הכנענית להתפתח לממדים גדולים.

אבל ההסברים האלה אינם מספקים. במשך אלפי שנים שלטו הכנענים ברוב נתיבי הסחר של העולם העתיק באמצעות שליטה בעולם המתכות. ועם זאת, הם לא יסדו  ממלכה אדירה, יבשתית או ימית. לדעת חוקרים רבים הדבר מעיד על העדר מוחלט של מודעות פוליטית בקרב הכנענים. לא מזמן הצדיק היסטוריון אחד את כיבוש ארץ כנען על-ידי כובשיה השונים במלים הבאות:

בהעדר תחושה עצמית ומשותפת, בהעדר תחושה של שותפות גורל מתגשמת, הכלל הוא פוליטי רק למראית עין, והוא מסוגל לשרוד אך ורק כאזור הנמשל מבחוץ וכפוף להוראותיו.[1]

האם דעה זו אינה ניסיון למצוא בעבר הרחוק צידוק מוסרי, על חשבון הכנענים, לתנופת הכיבוש של האירופים שנמשכה כארבע מאות שנים? ובמקום "העדר מודעות פוליטית", כפי שרבים ממהרים לסכם, אולי מדובר כאן בצורת ארגון שונה לחלוטין, המתאימה להשקפת-עולמם של גיבורי-התרבות הכנענים?[1] Forget,2001. לאחר הסברים מלומדים רבים הציג האיש באור חיובי את הכיבוש הרומי של כנען. המחבר חוזר על דברי הבלע של הרומאים על הכנענים, ששימשו כתירוץ מוסרי להפרת ההסכמים עם קרתאגו, דבר שהוביל להשמדת העיר והתרבות הפניקית.